پرواز ابدی (یادنامه خلبان آزاده شهید محمدرضا احمدی)

شناختن و زنده نگهداشتن نام و یاد شهید خلبان آزاده رضا احمدی

مجموعه عکس هایی از دوران پاکستان رضا(1)
ساعت ۸:٠٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: خلیانان در پاکستان ، رضا احمدی ، پایگاه ریسالپور ، پاکستان