پرواز ابدی (یادنامه خلبان آزاده شهید محمدرضا احمدی)

شناختن و زنده نگهداشتن نام و یاد شهید خلبان آزاده رضا احمدی

عکسهای مستند از انهدام پل
ساعت ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٤  کلمات کلیدی: عکسهای مستند ، خلبان محمد رضا احمدی ، انهدام پل دراولین روزهای جنگ تحمیلی ، دفاع مقدس

عکسهایی مستند،  در حال انهدام پلی در عراق " روز های آغازین جنگ تحمیلی"